دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/05/2015 Patriarches [fr] Patriarches تلفظ 0 رأی
12/05/2015 Manon [fr] Manon تلفظ 0 رأی
12/05/2015 accomodations [fr] accomodations تلفظ 0 رأی
12/05/2015 Pays de la Loire [fr] Pays de la Loire تلفظ 0 رأی
12/05/2015 les lianes en fleur [fr] les lianes en fleur تلفظ 0 رأی
12/05/2015 pronom [fr] pronom تلفظ 0 رأی
12/05/2015 Yamoussoukro [fr] Yamoussoukro تلفظ 0 رأی
12/05/2015 Girondins de Bordeaux [fr] Girondins de Bordeaux تلفظ 0 رأی
12/05/2015 payerions [fr] payerions تلفظ 0 رأی
12/05/2015 profumi [it] profumi تلفظ 0 رأی
12/05/2015 Riccardo Lombardi [it] Riccardo Lombardi تلفظ 0 رأی
12/05/2015 1.000.000.000 - un miliardo [it] 1.000.000.000 - un miliardo تلفظ 0 رأی
12/05/2015 mica [it] mica تلفظ 0 رأی
12/05/2015 raccomandato [it] raccomandato تلفظ 0 رأی
12/05/2015 vagabondo [it] vagabondo تلفظ 0 رأی
12/05/2015 chiffres [fr] chiffres تلفظ 0 رأی
12/05/2015 autorità [it] autorità تلفظ 0 رأی
12/05/2015 embauche [fr] embauche تلفظ 1 رأی
12/05/2015 coordinate geografiche [it] coordinate geografiche تلفظ 0 رأی
12/05/2015 statale [it] statale تلفظ 0 رأی
12/05/2015 essenzialmente [it] essenzialmente تلفظ 0 رأی
12/05/2015 avere la puzza sotto il naso [it] avere la puzza sotto il naso تلفظ 0 رأی
12/05/2015 Denise [fr] Denise تلفظ 0 رأی
12/05/2015 La Provence, les provinces [fr] La Provence, les provinces تلفظ 0 رأی
12/05/2015 demolizione [it] demolizione تلفظ 0 رأی
12/05/2015 isolamento acustico [it] isolamento acustico تلفظ 0 رأی
12/05/2015 dans l'édifice [fr] dans l'édifice تلفظ 0 رأی
12/05/2015 envisagée [fr] envisagée تلفظ 0 رأی
12/05/2015 bagnoschiuma [it] bagnoschiuma تلفظ 0 رأی
12/05/2015 affumicato [it] affumicato تلفظ 0 رأی