دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/04/2013 camperone [it] camperone تلفظ 0 رأی
14/04/2013 autocritica [it] autocritica تلفظ 0 رأی
14/04/2013 audacissimi [it] audacissimi تلفظ 0 رأی
14/04/2013 avresti [it] avresti تلفظ 0 رأی
14/04/2013 autofficina [it] autofficina تلفظ 0 رأی
14/04/2013 Auditel [it] Auditel تلفظ 0 رأی
14/04/2013 autoadesivo [it] autoadesivo تلفظ 0 رأی
14/04/2013 autodidatta [it] autodidatta تلفظ 0 رأی
01/06/2011 Referendum [it] Referendum تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/03/2010 coccola [it] coccola تلفظ 0 رأی
05/03/2010 pisello [it] pisello تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
05/03/2010 cacca [it] cacca تلفظ 0 رأی
05/03/2010 stronzo [it] stronzo تلفظ 2 رأی
05/03/2010 vaffanculo [it] vaffanculo تلفظ 12 رأی بهترین تلفظ
05/03/2010 abbraccio [it] abbraccio تلفظ 0 رأی
05/03/2010 cordiali saluti [it] cordiali saluti تلفظ 0 رأی
05/03/2010 Paola [it] Paola تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/03/2010 bagascia [it] bagascia تلفظ 0 رأی
05/03/2010 Culattoni [it] Culattoni تلفظ 0 رأی
05/03/2010 Porca troia [it] Porca troia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/03/2010 telecronaca [it] telecronaca تلفظ 0 رأی
05/03/2010 orto [it] orto تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ