دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/06/2012 performative [en] performative تلفظ 0 رأی
23/06/2012 terminals [en] terminals تلفظ 0 رأی
23/06/2012 luxuries [en] luxuries تلفظ 0 رأی
23/06/2012 necessities [en] necessities تلفظ 0 رأی
23/06/2012 messed up [en] messed up تلفظ 1 رأی
23/06/2012 thirty-first [en] thirty-first تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/06/2012 intimidated [en] intimidated تلفظ 1 رأی
23/06/2012 Mt Hamilton [en] Mt Hamilton تلفظ 0 رأی
23/06/2012 restating [en] restating تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/06/2012 saute [en] saute تلفظ 1 رأی
23/06/2012 society [en] society تلفظ 3 رأی
23/06/2012 pure [en] pure تلفظ 2 رأی
23/06/2012 falcon [en] falcon تلفظ 4 رأی
23/06/2012 Monarchs [en] Monarchs تلفظ 0 رأی