دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/12/2009 Nightwish [en] Nightwish تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/12/2009 Sloane [en] Sloane تلفظ -1 رأی
15/12/2009 McLean [en] McLean تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
15/12/2009 McInerney [en] McInerney تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/12/2009 Bickerstaff [en] Bickerstaff تلفظ 0 رأی
15/12/2009 Jerker [en] Jerker تلفظ 0 رأی
15/12/2009 Gareth Coughlan [en] Gareth Coughlan تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/12/2009 Padraig Amond [en] Padraig Amond تلفظ 0 رأی
15/12/2009 Faherty [en] Faherty تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/12/2009 spur [en] spur تلفظ 1 رأی
11/12/2009 lumpish [en] lumpish تلفظ 0 رأی
11/12/2009 pushover (noun) [en] pushover (noun) تلفظ 0 رأی
11/12/2009 all alone [en] all alone تلفظ 0 رأی
10/12/2009 Northern Ireland [en] Northern Ireland تلفظ 2 رأی
10/12/2009 Gloucester [en] Gloucester تلفظ 0 رأی
10/12/2009 Pemigewasset River [en] Pemigewasset River تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/12/2009 route [en] route تلفظ 0 رأی
10/12/2009 Lake Waukewan [en] Lake Waukewan تلفظ 0 رأی
10/12/2009 Lake Winnisquam [en] Lake Winnisquam تلفظ 0 رأی
10/12/2009 Lake Winnipesaukee [en] Lake Winnipesaukee تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/12/2009 Swampscott [en] Swampscott تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/12/2009 Mount Wachusett [en] Mount Wachusett تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/12/2009 Hyannis [en] Hyannis تلفظ 0 رأی
10/12/2009 Cuttyhunk Island [en] Cuttyhunk Island تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/12/2009 Chicopee [en] Chicopee تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/12/2009 Cohasset [en] Cohasset تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/12/2009 Chappaquiddick Island [en] Chappaquiddick Island تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/12/2009 Acushnet [en] Acushnet تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/12/2009 Natick [en] Natick تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/12/2009 Passamaquoddy [en] Passamaquoddy تلفظ 0 رأی