دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/04/2008 Barbie [en] Barbie تلفظ 0 رأی
05/04/2008 sawubona [zu] sawubona تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
05/04/2008 phthisis [en] phthisis تلفظ 0 رأی
05/04/2008 deprecated [en] deprecated تلفظ 0 رأی