دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/11/2012 mandihy [mg] mandihy تلفظ 0 رأی
05/11/2012 voromahery [mg] voromahery تلفظ 0 رأی
05/11/2012 mitsangatsangana [mg] mitsangatsangana تلفظ 0 رأی
05/11/2012 Rahampitso [mg] Rahampitso تلفظ 0 رأی
05/11/2012 miresaka [mg] miresaka تلفظ 0 رأی
05/11/2012 vazaha [mg] vazaha تلفظ 0 رأی
05/11/2012 marikivy [mg] marikivy تلفظ 0 رأی
05/11/2012 manao ahoana, salama [mg] manao ahoana, salama تلفظ 0 رأی
05/11/2012 fahasoavana [mg] fahasoavana تلفظ 0 رأی
05/11/2012 vary [mg] vary تلفظ 0 رأی
05/11/2012 manome fanomezana [mg] manome fanomezana تلفظ 0 رأی
05/11/2012 mihazakazaka [mg] mihazakazaka تلفظ 0 رأی
05/11/2012 mianatra [mg] mianatra تلفظ 0 رأی
05/11/2012 mandry [mg] mandry تلفظ 0 رأی
05/11/2012 manampy tanana [mg] manampy tanana تلفظ 0 رأی
05/11/2012 mamaky [mg] mamaky تلفظ 0 رأی
05/11/2012 miantsena [mg] miantsena تلفظ 0 رأی
05/11/2012 Tonga [mg] Tonga تلفظ 0 رأی
05/11/2012 miverina [mg] miverina تلفظ 0 رأی
05/11/2012 mainty [mg] mainty تلفظ 0 رأی
05/11/2012 mila [mg] mila تلفظ 0 رأی
05/11/2012 maitso [mg] maitso تلفظ 0 رأی
05/11/2012 manga [mg] manga تلفظ 0 رأی
05/11/2012 matematika [mg] matematika تلفظ 0 رأی
05/11/2012 fotsy [mg] fotsy تلفظ 0 رأی
05/11/2012 ekolojia [mg] ekolojia تلفظ 0 رأی
05/11/2012 soavaly [mg] soavaly تلفظ 0 رأی
05/11/2012 mena [mg] mena تلفظ 0 رأی
05/11/2012 siansa [mg] siansa تلفظ 0 رأی
05/11/2012 Nosy Be [mg] Nosy Be تلفظ 0 رأی