دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/02/2011 thechadu [te] thechadu تلفظ 0 رأی
24/02/2011 Damaru [te] Damaru تلفظ 0 رأی
24/02/2011 chepavu [te] chepavu تلفظ 0 رأی
24/02/2011 avunu [te] avunu تلفظ 0 رأی
24/02/2011 telugu lo cheppu [te] telugu lo cheppu تلفظ 0 رأی
24/02/2011 neeku ela telsu [te] neeku ela telsu تلفظ 0 رأی
24/02/2011 em chepali [te] em chepali تلفظ 0 رأی