دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/11/2009 tartana [es] tartana تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 tártaro [es] tártaro تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 trinkaĵo [eo] trinkaĵo تلفظ 0 رأی
02/11/2009 poste [es] poste تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/11/2009 paralelo [es] paralelo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/11/2009 paralelismo [es] paralelismo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/11/2009 obviamente [es] obviamente تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
02/11/2009 Montreal [es] Montreal تلفظ 2 رأی
02/11/2009 constitucionalmente [es] constitucionalmente تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/11/2009 Etiopujo [eo] Etiopujo تلفظ 0 رأی
02/11/2009 guijarro [es] guijarro تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/11/2009 chapoteo [es] chapoteo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/11/2009 paradigmático [es] paradigmático تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/11/2009 paráfrasis [es] paráfrasis تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/11/2009 ontología [es] ontología تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/11/2009 mangxi [eo] mangxi تلفظ 0 رأی
02/11/2009 ŝerci [eo] ŝerci تلفظ 0 رأی
02/11/2009 ŝiri [eo] ŝiri تلفظ 0 رأی
02/11/2009 surprizi [eo] surprizi تلفظ 0 رأی
02/11/2009 konjugacii [eo] konjugacii تلفظ 0 رأی
02/11/2009 guerrera [es] guerrera تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/11/2009 gubernativo [es] gubernativo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/11/2009 Jaimito [es] Jaimito تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/11/2009 asesor [es] asesor تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/11/2009 Robledo de Chavela [es] Robledo de Chavela تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ