دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/11/2009 fatuo [es] fatuo تلفظ 0 رأی
05/11/2009 esplendoroso [es] esplendoroso تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2009 suntuoso [es] suntuoso تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 Francisco Ayala [es] Francisco Ayala تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 maltratar [es] maltratar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 nadería [es] nadería تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 mafioso [es] mafioso تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 hoyo [es] hoyo تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 tarusa [es] tarusa تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 tartajoso [es] tartajoso تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 agrandamiento [es] agrandamiento تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 tasador [es] tasador تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 antónimos [es] antónimos تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 napolitano [es] napolitano تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 ŝipo [eo] ŝipo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 ŝildo [eo] ŝildo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 ablativo [eo] ablativo تلفظ 0 رأی
04/11/2009 ludi [eo] ludi تلفظ 0 رأی
04/11/2009 lekumi [eo] lekumi تلفظ 0 رأی
04/11/2009 kanti [eo] kanti تلفظ 0 رأی
04/11/2009 legi [eo] legi تلفظ 0 رأی
04/11/2009 renkonti [eo] renkonti تلفظ 0 رأی
04/11/2009 spekti [eo] spekti تلفظ 0 رأی
04/11/2009 modifi [eo] modifi تلفظ 0 رأی
04/11/2009 teksti [eo] teksti تلفظ 0 رأی
04/11/2009 verki [eo] verki تلفظ 0 رأی
04/11/2009 arpa [es] arpa تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 clavicordio [es] clavicordio تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 bandurria [es] bandurria تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2009 síntesis [es] síntesis تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ