دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/05/2012 Gatrell [en] Gatrell تلفظ 0 رأی
17/05/2012 Marcel Theroux [en] Marcel Theroux تلفظ 0 رأی
17/05/2012 disinfection [en] disinfection تلفظ 0 رأی
17/05/2012 Grexit [en] Grexit تلفظ 0 رأی
16/05/2012 Dianthe [en] Dianthe تلفظ 0 رأی
16/05/2012 burglars [en] burglars تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
13/05/2012 wreckable [en] wreckable تلفظ 0 رأی
13/05/2012 sweepers [en] sweepers تلفظ 0 رأی
13/05/2012 thingamy [en] thingamy تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/05/2012 bypath [en] bypath تلفظ 0 رأی
12/05/2012 wickwire [en] wickwire تلفظ 0 رأی
09/05/2012 schott [en] schott تلفظ 0 رأی
09/05/2012 smokes [en] smokes تلفظ 0 رأی
09/05/2012 Theodore Roethke [en] Theodore Roethke تلفظ 0 رأی
09/05/2012 Kithara [en] Kithara تلفظ 0 رأی
09/05/2012 intervallic [en] intervallic تلفظ 0 رأی
08/05/2012 caecilian [en] caecilian تلفظ 0 رأی
08/05/2012 plagioclase [en] plagioclase تلفظ 0 رأی
08/05/2012 tokophobia [en] tokophobia تلفظ 0 رأی
08/05/2012 Janelle Monáe [en] Janelle Monáe تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/05/2012 meanings [en] meanings تلفظ 0 رأی
05/05/2012 preservable [en] preservable تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/05/2012 preservability [en] preservability تلفظ 0 رأی
02/05/2012 sortie [en] sortie تلفظ 0 رأی
02/05/2012 re-education [en] re-education تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/05/2012 re-educate [en] re-educate تلفظ 0 رأی
02/05/2012 Periodontium [en] Periodontium تلفظ 0 رأی
02/05/2012 Wadman [en] Wadman تلفظ 0 رأی
02/05/2012 lighten up [en] lighten up تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
01/05/2012 pasodoble [en] pasodoble تلفظ 0 رأی