دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/05/2014 hepatocytes [en] hepatocytes تلفظ 0 رأی
03/05/2014 daffyd [en] daffyd تلفظ 0 رأی
03/05/2014 ovolactovegetarians [en] ovolactovegetarians تلفظ 0 رأی
03/05/2014 Niagara Falls [en] Niagara Falls تلفظ 0 رأی
03/05/2014 ikonografisch [de] ikonografisch تلفظ 0 رأی
03/05/2014 Feuerplatz [de] Feuerplatz تلفظ 0 رأی
03/05/2014 Windradprüfer [de] Windradprüfer تلفظ 0 رأی
03/05/2014 Hambach [de] Hambach تلفظ 0 رأی
07/07/2012 Lëtzebuerg [lb] Lëtzebuerg تلفظ 0 رأی
07/07/2012 Sprooch [lb] Sprooch تلفظ 0 رأی
07/07/2012 gesiicht [lb] gesiicht تلفظ 0 رأی
07/07/2012 häerz [lb] häerz تلفظ 0 رأی
07/07/2012 lëps [lb] lëps تلفظ 0 رأی
07/07/2012 Handgelenk [lb] Handgelenk تلفظ 0 رأی
07/07/2012 Muskel [lb] Muskel تلفظ 0 رأی
07/07/2012 nerv [lb] nerv تلفظ 0 رأی
07/07/2012 Haut [lb] Haut تلفظ 0 رأی
07/07/2012 Giel [lb] Giel تلفظ 0 رأی
07/07/2012 blo [lb] blo تلفظ 0 رأی
07/07/2012 Drécker [lb] Drécker تلفظ 0 رأی
07/07/2012 Vale of Glamorgan [en] Vale of Glamorgan تلفظ 0 رأی
07/07/2012 Northern Ireland [en] Northern Ireland تلفظ 0 رأی
07/07/2012 Kieron Pepper [en] Kieron Pepper تلفظ 0 رأی
07/07/2012 Tuathail [en] Tuathail تلفظ 0 رأی
07/07/2012 Dalton [en] Dalton تلفظ 0 رأی