کاربر:

asdfforvo

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های asdfforvo شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/04/2019 الخَلْوةُ [ar] الخَلْوةُ تلفظ 0 رأی
08/04/2019 أتقنه [ar] أتقنه تلفظ 0 رأی
08/04/2019 مَناص [ar] مَناص تلفظ 0 رأی
08/04/2019 منجى [ar] منجى تلفظ 0 رأی
08/04/2019 مهرَب [ar] مهرَب تلفظ 0 رأی
08/04/2019 مَنْطُوقُ الكَلاَمِ [ar] مَنْطُوقُ الكَلاَمِ تلفظ 0 رأی
08/04/2019 قَوْلُهُ [ar] قَوْلُهُ تلفظ 0 رأی
08/04/2019 لَفْظُهُ [ar] لَفْظُهُ تلفظ 0 رأی
08/04/2019 مَنْطُوقُ الكَلِمَةِ [ar] مَنْطُوقُ الكَلِمَةِ تلفظ 0 رأی
08/04/2019 المَلْهَى [ar] المَلْهَى تلفظ 0 رأی
08/04/2019 مكرهة [ar] مكرهة تلفظ 0 رأی
08/04/2019 معهودة [ar] معهودة تلفظ 0 رأی
08/04/2019 مرجوّة [ar] مرجوّة تلفظ 0 رأی
08/04/2019 مُحَاصِرٌ [ar] مُحَاصِرٌ تلفظ 0 رأی
08/04/2019 مُضَيِّقٌ [ar] مُضَيِّقٌ تلفظ 0 رأی
08/04/2019 منفع [ar] منفع تلفظ 0 رأی
08/04/2019 الايجبيات [ar] الايجبيات تلفظ 0 رأی
08/04/2019 السلبيات [ar] السلبيات تلفظ 0 رأی
08/04/2019 محل تجارة [ar] محل تجارة تلفظ 0 رأی
08/04/2019 ظَفْر [ar] ظَفْر تلفظ 0 رأی
08/04/2019 فرَقَ [ar] فرَقَ تلفظ 0 رأی
08/04/2019 فصَلَ [ar] فصَلَ تلفظ 0 رأی
08/04/2019 وَلَدٌ ظَريفٌ [ar] وَلَدٌ ظَريفٌ تلفظ 0 رأی
08/04/2019 مَليحٌ [ar] مَليحٌ تلفظ 0 رأی
08/04/2019 جَذَّابٌ [ar] جَذَّابٌ تلفظ 0 رأی
08/04/2019 ذَكِيٌّ [ar] ذَكِيٌّ تلفظ 0 رأی
08/04/2019 وَديعٌ [ar] وَديعٌ تلفظ 0 رأی
08/04/2019 اِنْتَشَرَ [ar] اِنْتَشَرَ تلفظ 0 رأی
08/04/2019 الحِرْفة [ar] الحِرْفة تلفظ 0 رأی
08/04/2019 حِرْفَة النَّجَّار [ar] حِرْفَة النَّجَّار تلفظ 0 رأی