کاربر:

asdfforvo

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های asdfforvo شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
08/08/2020 أغارِيدُ [ar] أغارِيدُ تلفظ توسط jasmen
08/08/2020 أغرودة [ar] أغرودة تلفظ توسط ainar
08/08/2020 أُغْرودات [ar] أُغْرودات تلفظ توسط jasmen
08/08/2020 أُغْرُودة [ar] أُغْرُودة تلفظ توسط jasmen
07/12/2019 Nouakchott [en] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
04/12/2019 بالجَنْدرة [ar] بالجَنْدرة تلفظ 0 رأی
02/12/2019 Arabian Gulf Cup [en] Arabian Gulf Cup تلفظ توسط mmtwist
30/11/2019 نُغَادِرْ [ar] نُغَادِرْ تلفظ 0 رأی
30/11/2019 وَحَشَرْنَاهُمْ [ar] وَحَشَرْنَاهُمْ تلفظ 0 رأی
30/11/2019 فَلَمْ [ar] فَلَمْ تلفظ 0 رأی
30/11/2019 بَارِزَةً [ar] بَارِزَةً تلفظ 0 رأی
30/11/2019 الْجِبَالَ [ar] الْجِبَالَ تلفظ 0 رأی
30/11/2019 نُسَيِّرُ [ar] نُسَيِّرُ تلفظ 0 رأی
30/11/2019 أَمَلً [ar] أَمَلً تلفظ 0 رأی
30/11/2019 زِينَةُ [ar] زِينَةُ تلفظ 0 رأی
30/11/2019 وَالْبَاقِيَاتُ [ar] وَالْبَاقِيَاتُ تلفظ 0 رأی
30/11/2019 الصَّالِحَاتُ [ar] الصَّالِحَاتُ تلفظ 0 رأی
30/11/2019 وَالْبَنُونَ [ar] وَالْبَنُونَ تلفظ 0 رأی
30/11/2019 الْمَالُ [ar] الْمَالُ تلفظ 0 رأی
30/11/2019 الرِّيَاحُ [ar] الرِّيَاحُ تلفظ 0 رأی
30/11/2019 مُّقْتَدِرًا [ar] مُّقْتَدِرًا تلفظ 0 رأی
30/11/2019 تَذْرُوهُ [ar] تَذْرُوهُ تلفظ 0 رأی
30/11/2019 هَشِيمًا [ar] هَشِيمًا تلفظ 0 رأی
30/11/2019 نَبَاتُ [ar] نَبَاتُ تلفظ 0 رأی
30/11/2019 أَنزَلْنَاهُ [ar] أَنزَلْنَاهُ تلفظ 0 رأی
30/11/2019 كَمَاءٍ [ar] كَمَاءٍ تلفظ 0 رأی
30/11/2019 فَاخْتَلَطَ [ar] فَاخْتَلَطَ تلفظ 0 رأی
30/11/2019 مَّثَلَ [ar] مَّثَلَ تلفظ 0 رأی
30/11/2019 وَخَيْرٌ [ar] وَخَيْرٌ تلفظ 0 رأی
30/11/2019 عُقْبًا [ar] عُقْبًا تلفظ 0 رأی