دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
09/02/2009 centimètre [fr] centimètre تلفظ توسط gwen_bzh
18/12/2008 gendre [fr] gendre تلفظ توسط baudoin1
26/11/2008 Amélie [fr] Amélie تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/11/2008 Anaïs [fr] Anaïs تلفظ 0 رأی
16/11/2008 Le Creuset [fr] Le Creuset تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
13/11/2008 psychiatre [fr] psychiatre تلفظ توسط Arsene
10/11/2008 Wattwiller [fr] Wattwiller تلفظ توسط ClemyNX
10/11/2008 Contrex [fr] Contrex تلفظ 0 رأی
10/11/2008 Plombières [fr] Plombières تلفظ 0 رأی
10/11/2008 Saint-Yorre [fr] Saint-Yorre تلفظ 0 رأی
10/11/2008 Salvetat [fr] Salvetat تلفظ 0 رأی
10/11/2008 Carola [fr] Carola تلفظ توسط ClemyNX
10/11/2008 Evian [fr] Evian تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/11/2008 Volvic [fr] Volvic تلفظ 0 رأی
10/11/2008 Vittel [fr] Vittel تلفظ 0 رأی
10/11/2008 Quézac [fr] Quézac تلفظ توسط ClemyNX
10/11/2008 Perrier [fr] Perrier تلفظ 0 رأی
10/11/2008 Badoit [fr] Badoit تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/11/2008 Hépar [fr] Hépar تلفظ توسط Kenji75018
09/11/2008 élection [fr] élection تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 candidat [fr] candidat تلفظ 0 رأی
09/11/2008 député [fr] député تلفظ 0 رأی
09/11/2008 sénateur [fr] sénateur تلفظ 0 رأی
09/11/2008 président [fr] président تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 conseiller général [fr] conseiller général تلفظ 0 رأی
09/11/2008 Urne [fr] Urne تلفظ 0 رأی
09/11/2008 scrutin [fr] scrutin تلفظ 0 رأی
09/11/2008 ballottage [fr] ballottage تلفظ 0 رأی
09/11/2008 dépouillement [fr] dépouillement تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 proportionnelle [fr] proportionnelle تلفظ 0 رأی