دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
04/02/2014 pessimi [it] pessimi تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 costrinsero [it] costrinsero تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 costruirsi [it] costruirsi تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 vomitava [it] vomitava تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 soffriva [it] soffriva تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 seppi [it] seppi تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 argentini [it] argentini تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 disastrosa [it] disastrosa تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 italiani [it] italiani تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 singolaristi [it] singolaristi تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 giocato [it] giocato تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 murhaajaan [fi] murhaajaan تلفظ توسط rambler
04/02/2014 Merkittävämpiä [fi] Merkittävämpiä تلفظ توسط rambler
04/02/2014 soutamina [fi] soutamina تلفظ توسط rambler
04/02/2014 soutelemassa [fi] soutelemassa تلفظ توسط rambler
04/02/2014 huomenen [fi] huomenen تلفظ توسط rambler
04/02/2014 käsken [fi] käsken تلفظ توسط rambler
04/02/2014 notkeaksi [fi] notkeaksi تلفظ توسط rambler
04/02/2014 paoksi [fi] paoksi تلفظ توسط rambler
04/02/2014 viettelyksensä [fi] viettelyksensä تلفظ توسط rambler
04/02/2014 lakikaan [fi] lakikaan تلفظ توسط rambler
04/02/2014 kauppamatkustajat [fi] kauppamatkustajat تلفظ توسط rambler
04/02/2014 vallannut [fi] vallannut تلفظ توسط rambler
04/02/2014 unohtumaan [fi] unohtumaan تلفظ توسط rambler
04/02/2014 pakenevassa [fi] pakenevassa تلفظ توسط rambler
04/02/2014 ymmärrätte [fi] ymmärrätte تلفظ توسط rambler
04/02/2014 tyrkkiä [fi] tyrkkiä تلفظ توسط rambler
04/02/2014 päättävästi [fi] päättävästi تلفظ توسط rambler
04/02/2014 kynttilänjalkaa [fi] kynttilänjalkaa تلفظ توسط rambler
04/02/2014 silitetystä [fi] silitetystä تلفظ توسط rambler