دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
04/02/2014 investiti [it] investiti تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 elargiscono [it] elargiscono تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 trascinati [it] trascinati تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 illesi [it] illesi تلفظ توسط daniele03
04/02/2014 allarga [it] allarga تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 unita [it] unita تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 permetteva [it] permetteva تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 mancavano [it] mancavano تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 scatenerà [it] scatenerà تلفظ توسط daniele03
04/02/2014 disturbata [it] disturbata تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 burbera [it] burbera تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 stellare [it] stellare تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 omonima [it] omonima تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 centimetri [it] centimetri تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 adattando [it] adattando تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 distrutta [it] distrutta تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 segreti [it] segreti تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 semifinali [it] semifinali تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 trasferte [it] trasferte تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 giustificato [it] giustificato تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 titolari [it] titolari تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 perderà [it] perderà تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 vincesse [it] vincesse تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 fareste [it] fareste تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 infierito [it] infierito تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 sentirà [it] sentirà تلفظ توسط Lilianuccia
04/02/2014 preferisca [it] preferisca تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 rischiano [it] rischiano تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 confronti [it] confronti تلفظ توسط Carlo1
04/02/2014 giornate [it] giornate تلفظ توسط Lilianuccia