دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
24/01/2019 yskäisen [fi] yskäisen تلفظ توسط CyberAngel
24/01/2019 aavistettua [fi] aavistettua تلفظ توسط CyberAngel
24/01/2019 aattopäivänä [fi] aattopäivänä تلفظ توسط CyberAngel
13/02/2014 وطن پرستى [fa] وطن پرستى تلفظ توسط faryfarfar
13/02/2014 عین الدوله [fa] عین الدوله تلفظ توسط faryfarfar
13/02/2014 مشروطه خواهان [fa] مشروطه خواهان تلفظ توسط faryfarfar
13/02/2014 مصاحفه [fa] مصاحفه تلفظ توسط faryfarfar
07/02/2014 hősiesség [hu] hősiesség تلفظ توسط vlarya
07/02/2014 előérzet [hu] előérzet تلفظ توسط vlarya
06/02/2014 cameretta [it] cameretta تلفظ توسط xenyower
05/02/2014 succosità [it] succosità تلفظ توسط antoniog
05/02/2014 riprendono [it] riprendono تلفظ توسط antoniog
05/02/2014 baroni [it] baroni تلفظ توسط antoniog
05/02/2014 rosai [it] rosai تلفظ توسط antoniog
05/02/2014 viaggiatori [it] viaggiatori تلفظ توسط antoniog
05/02/2014 microfoni [it] microfoni تلفظ توسط antoniog
05/02/2014 conquistati [it] conquistati تلفظ توسط antoniog
05/02/2014 rigori [it] rigori تلفظ توسط antoniog
05/02/2014 valutando [it] valutando تلفظ توسط antoniog
05/02/2014 squilibri [it] squilibri تلفظ توسط antoniog
05/02/2014 aggressivi [it] aggressivi تلفظ توسط antoniog
05/02/2014 contrastati [it] contrastati تلفظ توسط antoniog
05/02/2014 potevamo [it] potevamo تلفظ توسط antoniog
05/02/2014 sapevamo [it] sapevamo تلفظ توسط antoniog
05/02/2014 dovevamo [it] dovevamo تلفظ توسط antoniog
05/02/2014 trovavamo [it] trovavamo تلفظ توسط antoniog
05/02/2014 aggiudicato [it] aggiudicato تلفظ توسط antoniog
05/02/2014 metti [it] metti تلفظ توسط antoniog
05/02/2014 becchi [it] becchi تلفظ توسط xenyower
05/02/2014 metabolizzati [it] metabolizzati تلفظ توسط antoniog