دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/02/2013 あい [ja] あい تلفظ -1 رأی
20/02/2013 なのに [ja] なのに تلفظ 0 رأی
20/02/2013 乙基 [zh] 乙基 تلفظ 0 رأی
04/10/2012 此后 [zh] 此后 تلفظ 0 رأی
04/10/2012 错别字 [zh] 错别字 تلفظ 0 رأی