دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/10/2012 Whalley Range [en] Whalley Range تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Pott Shrigley [en] Pott Shrigley تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ