دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/08/2010 tué [fr] tué تلفظ 0 رأی
20/08/2010 trouvés [fr] trouvés تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/08/2010 utilisé [fr] utilisé تلفظ 0 رأی
20/08/2010 tartuffe [fr] tartuffe تلفظ 0 رأی
20/08/2010 talents [fr] talents تلفظ 0 رأی
20/08/2010 tailles [fr] tailles تلفظ 0 رأی
20/08/2010 tables [fr] tables تلفظ 0 رأی
20/08/2010 symboles [fr] symboles تلفظ 0 رأی
20/08/2010 volumes [fr] volumes تلفظ 0 رأی
20/08/2010 Filene [en] Filene تلفظ 0 رأی
20/08/2010 beauteous [en] beauteous تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/08/2010 sûre [fr] sûre تلفظ 0 رأی
20/08/2010 torturé [fr] torturé تلفظ 0 رأی
20/08/2010 voitures [fr] voitures تلفظ -1 رأی
20/08/2010 vives [fr] vives تلفظ 0 رأی
20/08/2010 voisins [fr] voisins تلفظ 0 رأی
20/08/2010 l'esprit d'escalier [fr] l'esprit d'escalier تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/08/2010 visent [fr] visent تلفظ 0 رأی
19/08/2010 sadomasochistic [en] sadomasochistic تلفظ 0 رأی
19/08/2010 visé [fr] visé تلفظ 0 رأی
19/08/2010 Choumac [fr] Choumac تلفظ 0 رأی
19/08/2010 vélo libre [fr] vélo libre تلفظ 0 رأی
19/08/2010 voiles [fr] voiles تلفظ 0 رأی