دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/12/2009 estrella [es] estrella تلفظ 0 رأی
02/12/2009 lisos [es] lisos تلفظ 0 رأی
01/12/2009 payasada [es] payasada تلفظ 0 رأی
01/12/2009 pelotudo [es] pelotudo تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
01/12/2009 zapatilla [es] zapatilla تلفظ 0 رأی