دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/01/2012 hidrógeno [es] hidrógeno تلفظ 0 رأی
11/01/2012 hidrocarburos [es] hidrocarburos تلفظ 0 رأی
11/12/2011 cadena alimentaria [es] cadena alimentaria تلفظ 0 رأی
11/12/2011 alimentos [es] alimentos تلفظ 0 رأی
11/12/2011 fertilizante [es] fertilizante تلفظ 0 رأی
11/12/2011 erosión [es] erosión تلفظ 0 رأی
11/12/2011 medio ambiente [es] medio ambiente تلفظ 0 رأی
11/12/2011 ecosistema [es] ecosistema تلفظ 0 رأی
04/12/2011 comida [es] comida تلفظ 0 رأی
04/12/2011 terreno forestal [es] terreno forestal تلفظ 0 رأی
04/12/2011 huella ecológica [es] huella ecológica تلفظ 0 رأی