دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/12/2018 orejuelas [es] orejuelas تلفظ 0 رأی
09/12/2018 modorrilla [es] modorrilla تلفظ 0 رأی
13/04/2018 hijoputa [es] hijoputa تلفظ 0 رأی
17/03/2018 el desayuno [es] el desayuno تلفظ 0 رأی
17/03/2018 arrullar [es] arrullar تلفظ -1 رأی