دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/05/2015 миллиондаған [kk] миллиондаған تلفظ 0 رأی
29/05/2015 ағарту [kk] ағарту تلفظ 0 رأی
29/05/2015 жiп [kk] жiп تلفظ 0 رأی
29/05/2015 азулы [kk] азулы تلفظ 1 رأی
29/05/2015 жоспар [kk] жоспар تلفظ 0 رأی
29/05/2015 дос [kk] дос تلفظ 0 رأی
29/05/2015 ағысты [kk] ағысты تلفظ 0 رأی
29/05/2015 бұршақ [kk] бұршақ تلفظ 0 رأی
29/05/2015 ас үй [kk] ас үй تلفظ 0 رأی
29/05/2015 гүл [kk] гүл تلفظ 0 رأی
29/05/2015 дəптер [kk] дəптер تلفظ -1 رأی
28/05/2015 Ғаламтор [kk] Ғаламтор تلفظ 0 رأی
28/05/2015 Қызылорда [kk] Қызылорда تلفظ -1 رأی
28/05/2015 Тараз [kk] Тараз تلفظ 0 رأی
28/05/2015 Алматы [kk] Алматы تلفظ 0 رأی
28/05/2015 Ақтөбе [kk] Ақтөбе تلفظ 0 رأی
28/05/2015 Атырау [kk] Атырау تلفظ 0 رأی
28/05/2015 Қарағанды [kk] Қарағанды تلفظ 1 رأی
28/05/2015 Орыс тілі [kk] Орыс тілі تلفظ 0 رأی
28/05/2015 Кәріс [kk] Кәріс تلفظ 0 رأی
28/05/2015 Басты бет [kk] Басты бет تلفظ 0 رأی
28/05/2015 Шілде [kk] Шілде تلفظ 0 رأی
28/05/2015 Ойыншы [kk] Ойыншы تلفظ 0 رأی
28/05/2015 дыбыс [kk] дыбыс تلفظ 0 رأی
28/05/2015 жолбарыс [kk] жолбарыс تلفظ 0 رأی
28/05/2015 ерін [kk] ерін تلفظ 0 رأی
28/05/2015 есім [kk] есім تلفظ 0 رأی
28/05/2015 жібек [kk] жібек تلفظ 0 رأی
28/05/2015 жекеше [kk] жекеше تلفظ 0 رأی
28/05/2015 жастық [kk] жастық تلفظ 0 رأی