دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/05/2015 succedent [en] succedent تلفظ 0 رأی
16/05/2015 Halt and Catch Fire [en] Halt and Catch Fire تلفظ 0 رأی
16/05/2015 explicative [en] explicative تلفظ 0 رأی
16/05/2015 mestizo [en] mestizo تلفظ 1 رأی
05/03/2014 blindness [en] blindness تلفظ 1 رأی
05/03/2014 trainable [en] trainable تلفظ 0 رأی
10/12/2013 Byron De La Beckwith [en] Byron De La Beckwith تلفظ 0 رأی
10/12/2013 ventriloquy [en] ventriloquy تلفظ 0 رأی
10/12/2013 Comme des Garçons [en] Comme des Garçons تلفظ 0 رأی
10/12/2013 Lilienthal [en] Lilienthal تلفظ 0 رأی
10/12/2013 Akira [en] Akira تلفظ -1 رأی
25/11/2013 ecotage [en] ecotage تلفظ 0 رأی
25/11/2013 potato knishes [en] potato knishes تلفظ 0 رأی
19/11/2013 Annandale [en] Annandale تلفظ 0 رأی
19/11/2013 Dsquared2 [en] Dsquared2 تلفظ 0 رأی
24/05/2013 John C. Reilly [en] John C. Reilly تلفظ 0 رأی
05/01/2013 big toe [en] big toe تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/01/2013 ruggedness [en] ruggedness تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/01/2013 macrolevel [en] macrolevel تلفظ 0 رأی
23/11/2011 perfidies [en] perfidies تلفظ 0 رأی
23/11/2011 immiscible [en] immiscible تلفظ 0 رأی
23/11/2011 oximetry [en] oximetry تلفظ 0 رأی
23/11/2011 pulses [en] pulses تلفظ 0 رأی
23/11/2011 doggone [en] doggone تلفظ 0 رأی
23/11/2011 zippers [en] zippers تلفظ 0 رأی
23/11/2011 unreasonably [en] unreasonably تلفظ 2 رأی
23/11/2011 fooled [en] fooled تلفظ 0 رأی
23/11/2011 answerability [en] answerability تلفظ 0 رأی
23/11/2011 holographic [en] holographic تلفظ 0 رأی
23/11/2011 asbestosis [en] asbestosis تلفظ 0 رأی