دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/01/2012 鸡毛菜 [wuu] 鸡毛菜 تلفظ 0 رأی
25/01/2012 绿豆芽 [zh] 绿豆芽 تلفظ 0 رأی
25/01/2012 脐橙 [wuu] 脐橙 تلفظ 0 رأی
25/01/2012 龙眼 [wuu] 龙眼 تلفظ 0 رأی
25/01/2012 龙眼 [zh] 龙眼 تلفظ 0 رأی
25/01/2012 贡梨 [wuu] 贡梨 تلفظ 0 رأی
25/01/2012 橙子 [wuu] 橙子 تلفظ 0 رأی
25/01/2012 柚子 [wuu] 柚子 تلفظ 0 رأی
25/01/2012 山楂 [wuu] 山楂 تلفظ 0 رأی
25/01/2012 红富士 [wuu] 红富士 تلفظ 0 رأی
25/01/2012 甜芦粟 [wuu] 甜芦粟 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/01/2012 西瓜 [wuu] 西瓜 تلفظ 0 رأی
25/01/2012 水蜜桃 [wuu] 水蜜桃 تلفظ 0 رأی
25/01/2012 甜瓜 [wuu] 甜瓜 تلفظ 0 رأی
25/01/2012 梯子 [wuu] 梯子 تلفظ 0 رأی
25/01/2012 鸭梨 [wuu] 鸭梨 تلفظ 0 رأی
25/01/2012 桔子 [wuu] 桔子 تلفظ 0 رأی
25/01/2012 生梨 [wuu] 生梨 تلفظ 0 رأی
25/01/2012 砀山梨 [wuu] 砀山梨 تلفظ 0 رأی
25/01/2012 西柚 [wuu] 西柚 تلفظ 0 رأی
25/01/2012 祝你好运 [wuu] 祝你好运 تلفظ 0 رأی
25/01/2012 草莓 [wuu] 草莓 تلفظ 0 رأی
25/01/2012 白萝卜 [wuu] 白萝卜 تلفظ 0 رأی
13/12/2011 猕猴桃 [wuu] 猕猴桃 تلفظ 0 رأی
13/12/2011 冬瓜 [wuu] 冬瓜 تلفظ 0 رأی
13/12/2011 沙糖桔 [wuu] 沙糖桔 تلفظ 0 رأی
04/12/2011 花鲢 [wuu] 花鲢 تلفظ 0 رأی
04/12/2011 小黄鱼 [wuu] 小黄鱼 تلفظ 0 رأی
04/12/2011 白鲢 [wuu] 白鲢 تلفظ 0 رأی
04/12/2011 饺子 [wuu] 饺子 تلفظ 0 رأی