دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/08/2010 quiltro [es] quiltro تلفظ 0 رأی
19/08/2010 empotrar [es] empotrar تلفظ 0 رأی
19/08/2010 Mapuche [es] Mapuche تلفظ 0 رأی
19/08/2010 psicopedagógico [es] psicopedagógico تلفظ 0 رأی
23/06/2009 desmarcar [es] desmarcar تلفظ 0 رأی
23/06/2009 forzosamente [es] forzosamente تلفظ 0 رأی
23/06/2009 austral [es] austral تلفظ 0 رأی
23/06/2009 involucrando [es] involucrando تلفظ 0 رأی