دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/04/2010 oitocentésimo [pt] oitocentésimo تلفظ 0 رأی
10/04/2010 disléxica [pt] disléxica تلفظ 0 رأی
10/04/2010 petrificar [pt] petrificar تلفظ 0 رأی
10/04/2010 olericultura [pt] olericultura تلفظ 0 رأی
10/04/2010 monstruosas [pt] monstruosas تلفظ 0 رأی
10/04/2010 xilofone [pt] xilofone تلفظ 0 رأی