دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
27/12/2010 mukaka [sn] mukaka تلفظ 0 رأی
27/12/2010 Zimbabwe [sn] Zimbabwe تلفظ 0 رأی
27/12/2010 gumbo [sn] gumbo تلفظ 0 رأی