دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/05/2012 intergalático [pt] intergalático تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/05/2012 obituário [pt] obituário تلفظ 0 رأی
29/05/2012 glosa [pt] glosa تلفظ 0 رأی
29/05/2012 epílogo [pt] epílogo تلفظ 0 رأی
29/05/2012 cipriota [pt] cipriota تلفظ 0 رأی
29/05/2012 episódico [pt] episódico تلفظ 0 رأی
29/05/2012 pacifismo [pt] pacifismo تلفظ 0 رأی
29/05/2012 religiões [pt] religiões تلفظ 0 رأی
29/05/2012 interplanetário [pt] interplanetário تلفظ 0 رأی
29/05/2012 interlúdio [pt] interlúdio تلفظ 0 رأی
29/05/2012 possessão [pt] possessão تلفظ 0 رأی
29/05/2012 lunemoto [pt] lunemoto تلفظ 0 رأی
29/05/2012 comodista [pt] comodista تلفظ 0 رأی
29/05/2012 comodismo [pt] comodismo تلفظ 0 رأی
29/05/2012 centurião [pt] centurião تلفظ 0 رأی
29/05/2012 planisfério [pt] planisfério تلفظ 0 رأی
29/05/2012 linguado [pt] linguado تلفظ 0 رأی
29/05/2012 linfático [pt] linfático تلفظ 0 رأی
29/05/2012 persa [pt] persa تلفظ 1 رأی
29/05/2012 geleia [pt] geleia تلفظ 1 رأی
29/05/2012 detecção [pt] detecção تلفظ 0 رأی
29/05/2012 catatônico [pt] catatônico تلفظ 0 رأی
29/05/2012 preguei o olho [pt] preguei o olho تلفظ 0 رأی
29/05/2012 Rio Orellana [pt] Rio Orellana تلفظ 0 رأی
29/05/2012 Wi-Fi [pt] Wi-Fi تلفظ 0 رأی
28/05/2012 paneiro [pt] paneiro تلفظ 0 رأی
28/05/2012 entropicar [pt] entropicar تلفظ 0 رأی
28/05/2012 chamusco [pt] chamusco تلفظ 0 رأی
28/05/2012 descamar [pt] descamar تلفظ 0 رأی
28/05/2012 interrogar [pt] interrogar تلفظ 0 رأی