دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
28/06/2011 Berendrecht [nl] Berendrecht تلفظ توسط cucootje1
16/03/2011 Berbroek [nl] Berbroek تلفظ توسط No_accent
16/03/2011 Belsele [nl] Belsele تلفظ توسط No_accent
16/03/2011 Bellingwedde [nl] Bellingwedde تلفظ توسط No_accent
16/03/2011 Bellingen [nl] Bellingen تلفظ توسط No_accent
16/03/2011 Bellem [nl] Bellem تلفظ توسط No_accent
16/03/2011 Bellegem [nl] Bellegem تلفظ توسط No_accent
16/03/2011 Bekkevoort [nl] Bekkevoort تلفظ توسط No_accent
16/03/2011 Bekkerzeel [nl] Bekkerzeel تلفظ توسط No_accent
16/03/2011 Bekegem [nl] Bekegem تلفظ توسط No_accent
16/03/2011 Beigem [nl] Beigem تلفظ توسط No_accent
16/03/2011 Begijnendijk [nl] Begijnendijk تلفظ توسط No_accent
16/03/2011 Beesel [nl] Beesel تلفظ توسط No_accent
16/03/2011 Beervelde [nl] Beervelde تلفظ توسط No_accent
16/03/2011 Beersel [nl] Beersel تلفظ توسط No_accent
16/03/2011 Beernem [nl] Beernem تلفظ توسط No_accent
16/03/2011 Beerlegem [nl] Beerlegem تلفظ توسط No_accent
16/03/2011 Beauvoorde [nl] Beauvoorde تلفظ توسط No_accent
05/03/2011 Bavikhove [nl] Bavikhove تلفظ توسط No_accent
05/03/2011 Bavegem [nl] Bavegem تلفظ توسط No_accent
05/03/2011 Batsheers [nl] Batsheers تلفظ توسط No_accent
05/03/2011 Bastenaken [nl] Bastenaken تلفظ توسط No_accent
05/03/2011 Bassevelde [nl] Bassevelde تلفظ توسط No_accent
05/03/2011 Bambrugge [nl] Bambrugge تلفظ توسط No_accent
05/03/2011 Balegem [nl] Balegem تلفظ توسط No_accent
05/03/2011 Ballegem [nl] Ballegem تلفظ توسط No_accent
05/03/2011 Baasrode [nl] Baasrode تلفظ توسط No_accent
05/03/2011 Baarle-Hertog [nl] Baarle-Hertog تلفظ توسط No_accent
05/03/2011 Baardegem [nl] Baardegem تلفظ توسط No_accent
05/03/2011 Baaigem [nl] Baaigem تلفظ توسط No_accent