دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/10/2012 muito [pt] muito تلفظ 0 رأی
06/10/2012 também [pt] também تلفظ 0 رأی
06/10/2012 tia [pt] tia تلفظ 0 رأی
06/10/2012 estrella [es] estrella تلفظ 0 رأی
06/10/2012 valdeir [pt] valdeir تلفظ 0 رأی
06/10/2012 mas [pt] mas تلفظ -1 رأی
06/10/2012 mortadela [pt] mortadela تلفظ 0 رأی