کاربر:

Troelsk

مشترک تلفظ‌های Troelsk شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/05/2012 regning [da] regning تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ