دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/11/2012 East Anglia [en] East Anglia تلفظ 0 رأی
12/10/2012 Clacton-on-Sea [en] Clacton-on-Sea تلفظ 0 رأی
12/10/2012 Sawbridgeworth [en] Sawbridgeworth تلفظ 0 رأی
12/10/2012 Frinton-on-Sea [en] Frinton-on-Sea تلفظ 0 رأی
12/10/2012 Enfield Town [en] Enfield Town تلفظ 0 رأی
12/10/2012 vilification [en] vilification تلفظ 0 رأی
12/10/2012 costumary [en] costumary تلفظ 0 رأی
12/10/2012 alrighty [en] alrighty تلفظ 0 رأی
15/07/2012 bastard [en] bastard تلفظ 2 رأی
15/07/2012 Highbury [en] Highbury تلفظ 0 رأی
15/07/2012 Stevenage [en] Stevenage تلفظ 0 رأی
15/07/2012 Welwyn Garden City [en] Welwyn Garden City تلفظ 0 رأی
15/07/2012 momager [en] momager تلفظ 0 رأی
15/07/2012 Harpenden [en] Harpenden تلفظ 0 رأی
15/07/2012 Billericay [en] Billericay تلفظ 0 رأی
15/07/2012 Onslow [en] Onslow تلفظ 0 رأی
15/07/2012 Wivenhoe [en] Wivenhoe تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/07/2012 Euston [en] Euston تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ