دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت شنیدن رأی‌ها
20/09/2009 por otro lado [es] por otro lado تلفظ 0 رأی