دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/05/2017 கபிலம் [ta] கபிலம் تلفظ 0 رأی
13/05/2017 நரை [ta] நரை تلفظ 0 رأی
22/09/2013 கொய்யாப்பழம் [ta] கொய்யாப்பழம் تلفظ 0 رأی
22/09/2013 கொய்யாமரம் [ta] கொய்யாமரம் تلفظ 0 رأی
22/09/2013 பொடி [ta] பொடி تلفظ 0 رأی
22/09/2013 நொண்டி [ta] நொண்டி تلفظ 0 رأی
22/09/2013 தொப்பி [ta] தொப்பி تلفظ 0 رأی
22/09/2013 மோதிரம் [ta] மோதிரம் تلفظ 0 رأی
22/09/2013 தோள் [ta] தோள் تلفظ 0 رأی
22/09/2013 சிங்காரம் [ta] சிங்காரம் تلفظ 0 رأی
22/09/2013 பட்டணம் [ta] பட்டணம் تلفظ 1 رأی
22/09/2013 நாம் [ta] நாம் تلفظ 0 رأی
22/09/2013 நீங்கள் [ta] நீங்கள் تلفظ 0 رأی
22/09/2013 இப்ப [ta] இப்ப تلفظ 0 رأی
22/09/2013 ஓவ்வொரு [ta] ஓவ்வொரு تلفظ 0 رأی
22/09/2013 யார் [ta] யார் تلفظ 0 رأی
22/09/2013 எப்போ [ta] எப்போ تلفظ 0 رأی
22/09/2013 எங்கே [ta] எங்கே تلفظ 0 رأی
22/09/2013 மாணவன் [ta] மாணவன் تلفظ 0 رأی
22/09/2013 மகன் [ta] மகன் تلفظ 0 رأی
22/09/2013 சிநேகிதன் [ta] சிநேகிதன் تلفظ 0 رأی
22/09/2013 மாமா [ta] மாமா تلفظ 0 رأی
22/09/2013 மாமி [ta] மாமி تلفظ 0 رأی
22/09/2013 பதினொன்று [ta] பதினொன்று تلفظ 0 رأی
22/09/2013 வெள்ளை [ta] வெள்ளை تلفظ 1 رأی
22/09/2013 சிவப்பு [ta] சிவப்பு تلفظ 0 رأی
22/09/2013 ஊதா [ta] ஊதா تلفظ 0 رأی
22/09/2013 நீர்வீழ்ச்சி [ta] நீர்வீழ்ச்சி تلفظ 0 رأی
22/09/2013 விடியற்காலை [ta] விடியற்காலை تلفظ 0 رأی
12/05/2013 குரல்வளை [ta] குரல்வளை تلفظ 0 رأی