دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/07/2011 tuolloin [fi] tuolloin تلفظ 0 رأی
28/07/2011 toiseksi [fi] toiseksi تلفظ 0 رأی
28/07/2011 elokuvaksi [fi] elokuvaksi تلفظ 0 رأی
28/07/2011 kaksoisnäytöksissä [fi] kaksoisnäytöksissä تلفظ 0 رأی
28/07/2011 tuotti [fi] tuotti تلفظ 0 رأی
28/07/2011 ykköselokuvana [fi] ykköselokuvana تلفظ 0 رأی
28/07/2011 maauimala [fi] maauimala تلفظ 0 رأی
28/07/2011 auto ja vaunu [fi] auto ja vaunu تلفظ 0 رأی
28/07/2011 valkoinen sokeri [fi] valkoinen sokeri تلفظ 0 رأی
28/07/2011 vaari [fi] vaari تلفظ 0 رأی
28/07/2011 vaalea leipä [fi] vaalea leipä تلفظ 0 رأی
28/07/2011 viilata [fi] viilata تلفظ 0 رأی
28/07/2011 viilata kynsiä [fi] viilata kynsiä تلفظ 0 رأی
28/07/2011 viikata pyykit [fi] viikata pyykit تلفظ 0 رأی
28/07/2011 kultakala [fi] kultakala تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/07/2011 valkosipulipuristin [fi] valkosipulipuristin تلفظ 0 رأی
26/07/2011 valokuvata [fi] valokuvata تلفظ 0 رأی
26/07/2011 valvontakamera [fi] valvontakamera تلفظ 0 رأی
26/07/2011 vanha linja-autoasema [fi] vanha linja-autoasema تلفظ 0 رأی
26/07/2011 vanhusliikunta [fi] vanhusliikunta تلفظ 0 رأی
26/07/2011 vannesaha [fi] vannesaha تلفظ 0 رأی
26/07/2011 vapaapäivä koulusta [fi] vapaapäivä koulusta تلفظ 0 رأی
26/07/2011 vapaauinti [fi] vapaauinti تلفظ 0 رأی
26/07/2011 vapputori [fi] vapputori تلفظ 0 رأی
26/07/2011 variksenpelätin [fi] variksenpelätin تلفظ 0 رأی
26/07/2011 varpuset [fi] varpuset تلفظ 0 رأی
26/07/2011 vatupassi [fi] vatupassi تلفظ 0 رأی
26/07/2011 vau [fi] vau تلفظ 0 رأی
26/07/2011 vauvan potkupuku [fi] vauvan potkupuku تلفظ 0 رأی
26/07/2011 vauvaöljy [fi] vauvaöljy تلفظ 0 رأی