دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/07/2011 Skábmagovat [fi] Skábmagovat تلفظ 0 رأی
31/07/2011 miehen pusakka [fi] miehen pusakka تلفظ 0 رأی
31/07/2011 kebab [fi] kebab تلفظ 0 رأی
31/07/2011 Uurainen [fi] Uurainen تلفظ 0 رأی
30/07/2011 Grönroos [fi] Grönroos تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/07/2011 ei tykkää [fi] ei tykkää تلفظ 0 رأی
29/07/2011 eläimen kampa [fi] eläimen kampa تلفظ 0 رأی
29/07/2011 eläimen kantolaatikko [fi] eläimen kantolaatikko تلفظ 0 رأی
29/07/2011 eläinkoppa [fi] eläinkoppa تلفظ 0 رأی
29/07/2011 erlenmeyerpullo [fi] erlenmeyerpullo تلفظ 0 رأی
29/07/2011 elokuva ja televisio [fi] elokuva ja televisio تلفظ 0 رأی
29/07/2011 hämmentynyt nainen [fi] hämmentynyt nainen تلفظ 0 رأی
29/07/2011 haarukka ja veitsi [fi] haarukka ja veitsi تلفظ 0 رأی
29/07/2011 hammaslääkärin apulainen [fi] hammaslääkärin apulainen تلفظ 0 رأی
29/07/2011 hammaslääkärin imulaite [fi] hammaslääkärin imulaite تلفظ 0 رأی
29/07/2011 hammaslääkärin puhdistusharja [fi] hammaslääkärin puhdistusharja تلفظ 0 رأی
29/07/2011 hammaslääkärin välineet [fi] hammaslääkärin välineet تلفظ 0 رأی
29/07/2011 hammaslääkärin vanutuppo [fi] hammaslääkärin vanutuppo تلفظ 0 رأی
29/07/2011 hammaslääkärin käynti [fi] hammaslääkärin käynti تلفظ 0 رأی
29/07/2011 hampurilaispihvi lampaanlihasta [fi] hampurilaispihvi lampaanlihasta تلفظ 0 رأی
29/07/2011 hamsterin juottoastia [fi] hamsterin juottoastia تلفظ 0 رأی
29/07/2011 hamsterin ruoka [fi] hamsterin ruoka تلفظ 0 رأی
29/07/2011 hamsterin labyrintti [fi] hamsterin labyrintti تلفظ 0 رأی
29/07/2011 kolottaa [fi] kolottaa تلفظ 0 رأی
28/07/2011 brachiosaurus [fi] brachiosaurus تلفظ 0 رأی
28/07/2011 brie-juusto [fi] brie-juusto تلفظ 0 رأی
28/07/2011 valkoisia kukkia [fi] valkoisia kukkia تلفظ 0 رأی
28/07/2011 omasta [fi] omasta تلفظ 0 رأی
28/07/2011 toista [fi] toista تلفظ 0 رأی
28/07/2011 belgialainen poliisiauto [fi] belgialainen poliisiauto تلفظ 0 رأی