دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/07/2011 variksenpelätin [fi] variksenpelätin تلفظ 0 رأی
26/07/2011 varpuset [fi] varpuset تلفظ 0 رأی
26/07/2011 vatupassi [fi] vatupassi تلفظ 0 رأی
26/07/2011 vau [fi] vau تلفظ 0 رأی
26/07/2011 vauvan potkupuku [fi] vauvan potkupuku تلفظ 0 رأی
26/07/2011 vauvaöljy [fi] vauvaöljy تلفظ 0 رأی
26/07/2011 vehnän korsi [fi] vehnän korsi تلفظ 0 رأی
25/07/2011 vellipullot [fi] vellipullot تلفظ 0 رأی
25/07/2011 veneitä [fi] veneitä تلفظ 0 رأی
25/07/2011 verenpainemittari [fi] verenpainemittari تلفظ 0 رأی
25/07/2011 verisuonet [fi] verisuonet تلفظ 0 رأی
25/07/2011 verkkokiipeily [fi] verkkokiipeily تلفظ 0 رأی
25/07/2011 verkkopallo [fi] verkkopallo تلفظ 0 رأی
25/07/2011 verkkopallo-ottelu [fi] verkkopallo-ottelu تلفظ 0 رأی
25/07/2011 vesijumppavälineet [fi] vesijumppavälineet تلفظ 0 رأی
25/07/2011 vesilasi [fi] vesilasi تلفظ 0 رأی
25/07/2011 vesipannu [fi] vesipannu تلفظ 0 رأی
25/07/2011 vesipisara [fi] vesipisara تلفظ 0 رأی
25/07/2011 vesiposti [fi] vesiposti تلفظ 0 رأی
25/07/2011 vesipyssy [fi] vesipyssy تلفظ 0 رأی
25/07/2011 vesisäiliö [fi] vesisäiliö تلفظ 0 رأی
25/07/2011 vesisänky [fi] vesisänky تلفظ 0 رأی
25/07/2011 vesitaso [fi] vesitaso تلفظ 0 رأی
25/07/2011 vesivoimistelu [fi] vesivoimistelu تلفظ 0 رأی
25/07/2011 vesivärisivellin [fi] vesivärisivellin تلفظ 0 رأی
25/07/2011 vessaan [fi] vessaan تلفظ 0 رأی
25/07/2011 vessapaperirulla [fi] vessapaperirulla تلفظ 0 رأی
25/07/2011 vetoketjuhaalari [fi] vetoketjuhaalari تلفظ 0 رأی
25/07/2011 vetää hammas [fi] vetää hammas تلفظ 0 رأی
25/07/2011 videokasetti [fi] videokasetti تلفظ 0 رأی