دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/10/2011 Onninen [fi] Onninen تلفظ 0 رأی
17/10/2011 Alvar Cawén [fi] Alvar Cawén تلفظ 0 رأی
17/10/2011 Jonnekin [fi] Jonnekin تلفظ 0 رأی
02/10/2011 joutuin [fi] joutuin تلفظ 0 رأی
29/09/2011 sudenkorento [fi] sudenkorento تلفظ 0 رأی
27/09/2011 von Willebrand [fi] von Willebrand تلفظ 0 رأی
27/09/2011 kaasuliesi [fi] kaasuliesi تلفظ 0 رأی
27/09/2011 retkiluistelu [fi] retkiluistelu تلفظ 0 رأی
27/09/2011 potkukelkkaretket [fi] potkukelkkaretket تلفظ 0 رأی
27/09/2011 moottorikelkkasafarit [fi] moottorikelkkasafarit تلفظ 0 رأی
27/09/2011 liukkaankelin ajokoulutus [fi] liukkaankelin ajokoulutus تلفظ 0 رأی
27/09/2011 Heipä [fi] Heipä تلفظ 0 رأی
27/09/2011 porosafarit [fi] porosafarit تلفظ 0 رأی
27/09/2011 huskysafarit [fi] huskysafarit تلفظ 0 رأی
27/09/2011 curling [fi] curling تلفظ 0 رأی
27/09/2011 avantouinti [fi] avantouinti تلفظ 0 رأی
27/09/2011 Vehkonen [fi] Vehkonen تلفظ 0 رأی
27/09/2011 pölykapseli [fi] pölykapseli تلفظ 0 رأی
27/09/2011 vaihteet [fi] vaihteet تلفظ 0 رأی
27/09/2011 Mersu [fi] Mersu تلفظ 0 رأی
25/09/2011 Bemari [fi] Bemari تلفظ 0 رأی
25/09/2011 Sitikka [fi] Sitikka تلفظ 0 رأی
25/09/2011 Pösö [fi] Pösö تلفظ 0 رأی
25/09/2011 Rellu [fi] Rellu تلفظ 0 رأی
25/09/2011 Ooppeli [fi] Ooppeli تلفظ 0 رأی
25/09/2011 Siperian-Mersu [fi] Siperian-Mersu تلفظ 0 رأی
25/09/2011 taka [fi] taka تلفظ 0 رأی
25/09/2011 pyyhkimet [fi] pyyhkimet تلفظ 0 رأی
20/09/2011 Mauno Hermunen [fi] Mauno Hermunen تلفظ 0 رأی
20/09/2011 Isomäki [fi] Isomäki تلفظ 0 رأی