دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت شنیدن رأی‌ها
20/09/2011 Olen samaa mieltä. [fi] Olen samaa mieltä. تلفظ 0 رأی
07/09/2011 hoitaa kasveja [fi] hoitaa kasveja تلفظ 0 رأی
07/09/2011 huoltaa polkupyörää [fi] huoltaa polkupyörää تلفظ 0 رأی
02/08/2011 harjata hampaat [fi] harjata hampaat تلفظ 0 رأی
02/08/2011 harjata hiukset [fi] harjata hiukset تلفظ 0 رأی
25/07/2011 voidella kädet [fi] voidella kädet تلفظ 0 رأی
25/07/2011 voidella leipä [fi] voidella leipä تلفظ 0 رأی
25/07/2011 ymmärtää tehtävä [fi] ymmärtää tehtävä تلفظ 0 رأی