دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/05/2013 кӑмӑлла [cv] кӑмӑлла تلفظ 0 رأی
15/05/2013 кӑмӑлпа [cv] кӑмӑлпа تلفظ 0 رأی
06/03/2013 сахал [cv] сахал تلفظ 0 رأی
06/03/2013 вырнаҫтар [cv] вырнаҫтар تلفظ 0 رأی
06/03/2013 кӗтӳҫӗ [cv] кӗтӳҫӗ تلفظ 0 رأی
06/03/2013 виҫӗ [cv] виҫӗ تلفظ 0 رأی
06/03/2013 кӗленче [cv] кӗленче تلفظ 0 رأی
06/03/2013 ҫанталӑк [cv] ҫанталӑк تلفظ 0 رأی
06/03/2013 тӑваттӑ [cv] тӑваттӑ تلفظ 0 رأی
06/03/2013 пымастӑн-и [cv] пымастӑн-и تلفظ 0 رأی
06/03/2013 хытӑрах [cv] хытӑрах تلفظ 0 رأی
06/03/2013 хырӑм [cv] хырӑм تلفظ 0 رأی
06/03/2013 вырнаҫмасть [cv] вырнаҫмасть تلفظ 0 رأی
06/03/2013 йӑва [cv] йӑва تلفظ 0 رأی
06/03/2013 ирхине [cv] ирхине تلفظ 0 رأی
06/03/2013 илемлӗ [cv] илемлӗ تلفظ 0 رأی
06/03/2013 тули [cv] тули تلفظ 0 رأی