کاربر:

Siobhan7

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Siobhan7 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/05/2017 cúngaigeanta [ga] cúngaigeanta تلفظ 0 رأی
23/05/2017 trodach [ga] trodach تلفظ 0 رأی
21/05/2017 fhreagra [ga] fhreagra تلفظ 0 رأی
21/05/2017 Choilm [ga] Choilm تلفظ 0 رأی
21/05/2017 Tá sé an-gheal. [ga] Tá sé an-gheal. تلفظ 0 رأی
21/05/2017 iontaobhas [ga] iontaobhas تلفظ 0 رأی
21/05/2017 Fianóglach [ga] Fianóglach تلفظ 0 رأی
21/05/2017 an Cheanadaigh [ga] an Cheanadaigh تلفظ 0 رأی
20/05/2017 d'eiseofaí [ga] d'eiseofaí تلفظ 0 رأی
20/05/2017 ceiliúir [ga] ceiliúir تلفظ 0 رأی
20/05/2017 labhródh [ga] labhródh تلفظ 0 رأی
20/05/2017 iomrá [ga] iomrá تلفظ 0 رأی
20/05/2017 forainmeacha [ga] forainmeacha تلفظ 0 رأی
20/05/2017 Conaola [ga] Conaola تلفظ 0 رأی
20/05/2017 beidh mé [ga] beidh mé تلفظ 1 رأی
20/05/2017 dtrá [ga] dtrá تلفظ 0 رأی
20/05/2017 Micil [ga] Micil تلفظ 0 رأی
20/05/2017 chairdiúil [ga] chairdiúil تلفظ 0 رأی
20/05/2017 an-gheal [ga] an-gheal تلفظ 0 رأی
20/05/2017 doicheall [ga] doicheall تلفظ 0 رأی
20/05/2017 measctha [ga] measctha تلفظ 0 رأی
20/05/2017 uileloscadh [ga] uileloscadh تلفظ 0 رأی
20/05/2017 saolré [ga] saolré تلفظ 0 رأی
20/05/2017 uilíoch [ga] uilíoch تلفظ 0 رأی
20/05/2017 Éireannaigh [ga] Éireannaigh تلفظ 0 رأی
20/05/2017 Do mhéar [ga] Do mhéar تلفظ 0 رأی
20/05/2017 Beartla [ga] Beartla تلفظ 0 رأی
20/05/2017 an chuardaigh [ga] an chuardaigh تلفظ 0 رأی
20/05/2017 shamhlófá [ga] shamhlófá تلفظ 0 رأی
20/05/2017 na Ceanadaigh [ga] na Ceanadaigh تلفظ 0 رأی