کاربر:

Siobhan7

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Siobhan7 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/12/2016 dhoras [ga] dhoras تلفظ 0 رأی
30/12/2016 coinníoll [ga] coinníoll تلفظ 0 رأی
30/12/2016 Tír na mBeo [ga] Tír na mBeo تلفظ 0 رأی
29/12/2016 is fiú ór na cruinne é [ga] is fiú ór na cruinne é تلفظ 0 رأی
29/12/2016 fheiceann [ga] fheiceann تلفظ 0 رأی
28/12/2016 labhartha [ga] labhartha تلفظ 0 رأی
31/10/2016 físí [ga] físí تلفظ 0 رأی
31/10/2016 aislingeach [ga] aislingeach تلفظ 0 رأی
31/10/2016 scartha [ga] scartha تلفظ 0 رأی
31/10/2016 san airdeall [ga] san airdeall تلفظ 0 رأی
31/10/2016 shílfeá [ga] shílfeá تلفظ 0 رأی
28/10/2016 ar fiuchadh [ga] ar fiuchadh تلفظ 0 رأی
28/10/2016 Seáinín [ga] Seáinín تلفظ 0 رأی
28/10/2016 an bhfuilimid [ga] an bhfuilimid تلفظ 0 رأی
28/10/2016 Táim go maith. [ga] Táim go maith. تلفظ 0 رأی
27/10/2016 ar mhaith leat [ga] ar mhaith leat تلفظ 0 رأی
27/10/2016 ga gealaí [ga] ga gealaí تلفظ 0 رأی
27/10/2016 an ghrian [ga] an ghrian تلفظ 0 رأی
27/10/2016 ag triall [ga] ag triall تلفظ 0 رأی
27/10/2016 ga gréine [ga] ga gréine تلفظ 0 رأی
27/10/2016 éist do bhéal [ga] éist do bhéal تلفظ 0 رأی
27/10/2016 roimhe seo [ga] roimhe seo تلفظ 0 رأی
27/10/2016 go domhain [ga] go domhain تلفظ 0 رأی
27/10/2016 ina dhiaidh [ga] ina dhiaidh تلفظ 0 رأی
27/10/2016 ardaigh do ghlór [ga] ardaigh do ghlór تلفظ 0 رأی
27/10/2016 go beacht [ga] go beacht تلفظ 0 رأی
27/10/2016 Ó Maoildhia [ga] Ó Maoildhia تلفظ 0 رأی
27/10/2016 Learpholl [ga] Learpholl تلفظ 1 رأی
22/09/2016 an-ghlan [ga] an-ghlan تلفظ 0 رأی
22/09/2016 táimid ar an mbealach go... [ga] táimid ar an mbealach go... تلفظ 0 رأی