کاربر:

Siobhan7

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Siobhan7 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/10/2016 ag triall [ga] ag triall تلفظ 0 رأی
27/10/2016 ga gréine [ga] ga gréine تلفظ 0 رأی
27/10/2016 éist do bhéal [ga] éist do bhéal تلفظ 0 رأی
27/10/2016 roimhe seo [ga] roimhe seo تلفظ 0 رأی
27/10/2016 go domhain [ga] go domhain تلفظ 0 رأی
27/10/2016 ina dhiaidh [ga] ina dhiaidh تلفظ 0 رأی
27/10/2016 ardaigh do ghlór [ga] ardaigh do ghlór تلفظ 0 رأی
27/10/2016 go beacht [ga] go beacht تلفظ 0 رأی
27/10/2016 Ó Maoildhia [ga] Ó Maoildhia تلفظ 0 رأی
27/10/2016 Learpholl [ga] Learpholl تلفظ 1 رأی
22/09/2016 an-ghlan [ga] an-ghlan تلفظ 0 رأی
22/09/2016 neamhfhoirmeálta [ga] neamhfhoirmeálta تلفظ 0 رأی
22/09/2016 cothaigh [ga] cothaigh تلفظ 0 رأی
22/09/2016 rúndiamhrach [ga] rúndiamhrach تلفظ 0 رأی
22/09/2016 fostóir [ga] fostóir تلفظ 0 رأی
22/09/2016 téagartha [ga] téagartha تلفظ 0 رأی
22/09/2016 gal [ga] gal تلفظ 0 رأی
22/09/2016 súgán [ga] súgán تلفظ 0 رأی
22/09/2016 ioscaid [ga] ioscaid تلفظ 0 رأی
22/09/2016 suipéar [ga] suipéar تلفظ 0 رأی
22/09/2016 ceaptha [ga] ceaptha تلفظ 0 رأی
22/09/2016 múinte [ga] múinte تلفظ 0 رأی
22/09/2016 gné [ga] gné تلفظ 0 رأی
22/09/2016 dúthracht [ga] dúthracht تلفظ 0 رأی
22/09/2016 cúitigh [ga] cúitigh تلفظ 0 رأی
22/09/2016 méith [ga] méith تلفظ 0 رأی
22/09/2016 d'ardaíomar [ga] d'ardaíomar تلفظ 0 رأی
22/09/2016 tuarastal [ga] tuarastal تلفظ 0 رأی
22/09/2016 ardóidh [ga] ardóidh تلفظ 0 رأی
22/09/2016 dóchasach [ga] dóchasach تلفظ 0 رأی