کاربر:

Siobhan7

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Siobhan7 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت تلفظ اطلاعات
25/08/2017 Tá sé go deas bualadh leat [ga] Tá sé go deas bualadh leat تلفظ 0 رأی
11/01/2016 Tá na hiriseoirí ann. [ga] Tá na hiriseoirí ann. تلفظ 0 رأی
11/01/2016 Téimis ar foscadh. [ga] Téimis ar foscadh. تلفظ 0 رأی
11/01/2016 Is eachtrannach é an duine ó thar lear. [ga] Is eachtrannach é an duine ó thar lear. تلفظ 0 رأی