دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/03/2012 grasciu [scn] grasciu تلفظ 0 رأی
23/03/2012 cunigghiu [scn] cunigghiu تلفظ 0 رأی
23/03/2012 scannaliatu [scn] scannaliatu تلفظ 0 رأی
23/03/2012 junciri [scn] junciri تلفظ 0 رأی
23/03/2012 ammulari [scn] ammulari تلفظ 0 رأی
23/03/2012 nzinu [scn] nzinu تلفظ 0 رأی
23/03/2012 scafazzari [scn] scafazzari تلفظ 0 رأی
23/03/2012 arrinesciri [scn] arrinesciri تلفظ 0 رأی
23/03/2012 Arcamu [scn] Arcamu تلفظ 0 رأی
23/03/2012 muffulettu [scn] muffulettu تلفظ 0 رأی
23/03/2012 Tanu [scn] Tanu تلفظ 0 رأی
23/03/2012 Giufà [scn] Giufà تلفظ 0 رأی
23/03/2012 sponza [scn] sponza تلفظ 0 رأی
23/03/2012 bruculuni [scn] bruculuni تلفظ 0 رأی
23/03/2012 retina [scn] retina تلفظ 0 رأی
23/03/2012 cuzzuluni [scn] cuzzuluni تلفظ 0 رأی
23/03/2012 rummicari [scn] rummicari تلفظ 0 رأی
23/03/2012 zaredda [scn] zaredda تلفظ 0 رأی
23/03/2012 porta [scn] porta تلفظ 0 رأی
23/03/2012 Zara [it] Zara تلفظ 0 رأی
23/03/2012 Pitocle [it] Pitocle تلفظ 0 رأی
23/03/2012 nemici [it] nemici تلفظ 0 رأی
23/03/2012 sfinge [it] sfinge تلفظ 0 رأی
23/03/2012 cornici [it] cornici تلفظ 0 رأی
23/03/2012 illustrati [it] illustrati تلفظ 0 رأی
23/03/2012 Feruglio [it] Feruglio تلفظ 0 رأی
23/03/2012 Osvaldo [it] Osvaldo تلفظ 0 رأی
20/03/2012 Tolmino [it] Tolmino تلفظ 0 رأی
20/03/2012 Castellazzo [it] Castellazzo تلفظ 0 رأی