دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/06/2012 コーセー [ja] コーセー تلفظ 0 رأی
06/06/2012 石井 四郎 [ja] 石井 四郎 تلفظ 0 رأی
06/06/2012 テルマエ・ロマエ [ja] テルマエ・ロマエ تلفظ 0 رأی
04/06/2012 ラウドスピーカー [ja] ラウドスピーカー تلفظ -1 رأی
04/06/2012 [zh] 英 تلفظ 0 رأی
04/06/2012 宇和島屋 [ja] 宇和島屋 تلفظ 0 رأی
04/06/2012 日立製作所 [ja] 日立製作所 تلفظ 0 رأی