دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/05/2009 SGML [en] SGML تلفظ 0 رأی
14/05/2009 Schick [en] Schick تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
14/05/2009 misdescriptive [en] misdescriptive تلفظ 0 رأی
14/05/2009 dialects [en] dialects تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/05/2009 Wyclef [en] Wyclef تلفظ 0 رأی
29/04/2009 Cubase [en] Cubase تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
03/04/2009 best man [en] best man تلفظ 0 رأی
03/04/2009 cigarette card [en] cigarette card تلفظ 0 رأی
03/04/2009 bus shelter [en] bus shelter تلفظ 0 رأی
03/04/2009 bath salts [en] bath salts تلفظ -1 رأی
01/04/2009 inactive [en] inactive تلفظ 0 رأی
28/03/2009 Betelgeuze [cs] Betelgeuze تلفظ 0 رأی
28/03/2009 lowbrow [en] lowbrow تلفظ 0 رأی
28/03/2009 Mark Ryden [en] Mark Ryden تلفظ 0 رأی
28/03/2009 Lennox Berkeley [en] Lennox Berkeley تلفظ 0 رأی
21/03/2009 Saul Kripke [en] Saul Kripke تلفظ 0 رأی
18/03/2009 Arnold Toynbee [en] Arnold Toynbee تلفظ 0 رأی
18/03/2009 Nanooks [en] Nanooks تلفظ 0 رأی
18/03/2009 Jacob Burckhardt [en] Jacob Burckhardt تلفظ 0 رأی
18/03/2009 befriend [en] befriend تلفظ 0 رأی
18/03/2009 redundant [en] redundant تلفظ 0 رأی
18/03/2009 spell out [en] spell out تلفظ 0 رأی
18/03/2009 dunce cap [en] dunce cap تلفظ 0 رأی
18/03/2009 pastor [en] pastor تلفظ 2 رأی
18/03/2009 freebie [en] freebie تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/03/2009 elucidatory [en] elucidatory تلفظ 0 رأی
17/03/2009 stinky [en] stinky تلفظ 0 رأی
17/03/2009 stationary [en] stationary تلفظ 1 رأی
17/03/2009 creativity [en] creativity تلفظ 1 رأی
16/03/2009 scapegoat [en] scapegoat تلفظ 0 رأی