دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/01/2013 Soulman [en] Soulman تلفظ 0 رأی
07/01/2013 Sadie [en] Sadie تلفظ 1 رأی
07/01/2013 amber [en] amber تلفظ 0 رأی
06/01/2013 Cromwell [en] Cromwell تلفظ 0 رأی
10/12/2012 Tim [en] Tim تلفظ 1 رأی
10/12/2012 Patrice Belmonte [en] Patrice Belmonte تلفظ 0 رأی
10/12/2012 Ashleigh [en] Ashleigh تلفظ 0 رأی
10/12/2012 hinder [en] hinder تلفظ 1 رأی
10/12/2012 Hindi [en] Hindi تلفظ 0 رأی
10/12/2012 cross-platform [en] cross-platform تلفظ 0 رأی
10/12/2012 Jonathan [en] Jonathan تلفظ 0 رأی
07/12/2012 hentai [en] hentai تلفظ 0 رأی
07/12/2012 Stiofán [ga] Stiofán تلفظ 0 رأی