دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
05/04/2020 Stabskapitän [de] Stabskapitän تلفظ توسط Bartleby
05/04/2020 gendarmes [en] gendarmes تلفظ توسط javalava
05/04/2020 Cătărău-Orhei [ro] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
05/04/2020 Чёрная сотня [ru] Чёрная сотня تلفظ توسط Spinster
04/04/2020 Limba noastră [ro] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
02/04/2020 Astăzi e ziua de naștere a fiului meu. [ro] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
02/04/2020 Au doi fii. [ro] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
02/04/2020 Eu sunt fiul ei. [ro] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
02/04/2020 Manege Square [en] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
31/03/2020 Albanesische Studien [de] Albanesische Studien تلفظ توسط independentgentleman
31/03/2020 Vithkuqit [sq] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
30/03/2020 Un răsunet [ro] Un răsunet تلفظ توسط romincuta_mereuta
30/03/2020 Mureșanu [ro] Mureșanu تلفظ توسط romincuta_mereuta
30/03/2020 Vasile Stati [ro] Vasile Stati تلفظ توسط romincuta_mereuta
30/03/2020 Игорь Николаевич Смирнов [ru] Игорь Николаевич Смирнов تلفظ توسط Calif0rnia
30/03/2020 Taxobeni [ro] Taxobeni تلفظ توسط romincuta_mereuta
30/03/2020 Ilie Ilașcu [ro] Ilie Ilașcu تلفظ توسط romincuta_mereuta
30/03/2020 presidium [en] presidium تلفظ توسط cowboy_bibimbap
30/03/2020 Эрнест Варданян [ru] Эрнест Варданян تلفظ توسط Spinster
30/03/2020 S.I.S. [ro] S.I.S. تلفظ توسط romincuta_mereuta
30/03/2020 Служба информации и безопасности Республики Молдова [ru] Служба информации и безопасности Республики Молдова تلفظ توسط Spinster
30/03/2020 autochthonist [en] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
30/03/2020 Nichita Smochină [ro] Nichita Smochină تلفظ توسط romincuta_mereuta
30/03/2020 The Tatarbunary Uprising [en] The Tatarbunary Uprising تلفظ توسط richardemmitt
30/03/2020 Republica Democratică Moldovenească [ro] Republica Democratică Moldovenească تلفظ توسط romincuta_mereuta
30/03/2020 Ion Inculeț [ro] Ion Inculeț تلفظ توسط romincuta_mereuta
30/03/2020 Grigore Kotovski [ro] Grigore Kotovski تلفظ توسط romincuta_mereuta
30/03/2020 Григорий Иванович Котовский [ru] Григорий Иванович Котовский تلفظ توسط Spinster
30/03/2020 Ion Tudose [ro] Ion Tudose تلفظ توسط romincuta_mereuta
30/03/2020 Grigore Turcuman [ro] Grigore Turcuman تلفظ توسط romincuta_mereuta